Epoxy S-182

 Epoxy S-182

产品说明书


产品说明
CAS-21544-03-6

Epoxy 182是一种低粘度基础树脂


规格参数

Epoxy182


外观

无色至淡黄色液体

粘度 @ 25℃               

500 – 1500 CPS                                   

环氧当量

150.0 ~ 180.0 g/Eq

 

产品应用

· 可以选用酸酐和胺类作为固化剂

· 用于绝缘材料浇筑体


存储条件

· 室温储存

· 保持密封并避免潮湿

· 避免酸性或碱性物质的污染

· 避免起火