Epoxy S-186

 Epoxy S-186

产品说明书

产品描述
CAS-25293-64-5

Epoxy186是一种三官能,低粘度的环氧树脂等同于TDE-85

· 集合了脂环族和缩水甘油环氧树脂的特性

· 可以选用酸酐和胺类作为固化剂

· 高TG,高韧性


规格参数

Epoxy186


外观

淡黄色粘稠液体

粘度 @ 25℃                           

2000.0 – 3500.0 CPS                                      

环氧当量

100.0 - 120.0 g/Eq

色度(Pt-Co)

< 100

挥发物(%)

≤0.50%


产品应用

可以使用缠绕工艺,用于高压气瓶,电机转子等碳纤维复合材料领域


存储条件

· 室温储存

· 保持密封并避免潮湿

· 避免酸性或碱性物质的污染